مفاد منشور حقوق شهروندی

باسمه‌تعالي
 
برنامه اقدام دهياري‌ها در راستاي اجرايي نمودن مفاد "منشور حقوق شهروندي" در قالب دو بخش  به شرح زير مي‌باشد:
      الف) ترويج، نشر و اطلاع‌رساني منشور حقوق شهروندي به اهالي روستا، با توجه به ظرفيت‌هاي موجود از طريق:
 • آگاه‌سازي روستاييان از تكاليف و حقوق مندرج در منشور حقوق شهروندي
 •  ارايه آموزش‌هاي حقوق شهروندي به روستاييان در مجامع عمومي
 •  برگزاري نشست‌هاي شهروندي در سطح روستا
 • برگزاري مسابقات كتابخواني منشور حقوق شهروندي
 • بحث و هم‌انديشي در خصوص مفاد مندرج در منشور حقوق شهروندي در هيأت‌هاي انديشه‌ورز روستا؛ و ...
 
      ب) مجموعه اقدامات نهاد دهياري براي اجراي مفاد مندرج در منشور حقوق شهروندي از جمله: 
 • پيگيري تكاليف دولت در زمينه تحقق حقوق شهروندي روستاييان از تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه
 • مطالبه شفاف‌سازي عملكرد و تكاليف ساير دستگاه‌هاي اجرايي در قبال روستاييان
 • ملاك عمل قرار دادن مفاد مندرج در منشور در تمامي مراودات با مردم روستا
 • اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي كليه امور دهياري و ارايه گزارش عملكرد سالانه به روستاييان
 • الزام به رعايت منشور اخلاقي دهياري‌ها، تعهد به رعايت اخلاق حسنه، عذرخواهي از مردم در قبال خطاها و حفظ اموال و دارايي‌هاي دهياري و روستا
 • ايجاد فرصت شغلي برابر براي بانوان، ايجاد زمينه تفريح و ورزش و تأمين اجتماعي و خدمات امدادي روستاييان
 • كمك در ايجاد و گسترش مشاغل خانگي براي زنان روستايي
 • همه‌پرسي از مردم روستا براي پروژه‌هاي هزينه‌بر
 • برگزاري اردوها و دوره‌هاي آموزشي مناسب، در خصوص محيط زيست سالم در مدارس و مساجد براي روستاييان
 • برگزاري مراسم و جشن‌هاي مختلف در اعياد و مناسبات زيست محيطي (مانند روز زمين پاك در ارديبهشت ماه هر سال)
 • برگزاري مسابقات براي كودكان روستايي در زمينه عناصر موظفه مديريت پسماند به ويژه بحث كاهش توليد، تفكيك از مبدأ و بازيافت زباله‌ها
 • تهيه و توزيع بروشور، جزوه و پمفلت‌هاي آموزشي متناسب با روستاييان منطقه
 • طراحي سايت‌هاي گفتگو و اظهارنظر (وبلاگ‌ها) براي موضوعات مربوط به روستا و روستاييان در راستاي اطلاع‌رساني برنامه‌هاي توسعه روستايي دهياري به روستاييان و نقد اين برنامه‌ها از سوي آنان
 • تشكيل كتابخانه‌هاي مجازي، كتاب‌هاي الكترونيكي و آزمايشگاه‌هاي مجازي براي استفاده روستاييان از امكانات آن‌ها
 • اتصال مجازي روستاييان به بازارهاي جهاني براي بازاريابي محصولات كشاورزي و آشنايي با نتايج و تحقيقات مربوط به كشاورزي
 • راه‌اندازي سايت هاي آموزشي مجازي در روستا 

پنج شنبه 21 دی 1396 | بازدید : 242
   عدد "دو" را وارد كنيد