برنامه بهبود حمل­ ونقل و بهبود عبور و مرور روستايي

پیاده­ روسازی

2000 مترمربع

سامان­دهی پیاده رو خیابان 9 دی

1700 مترمربع

اصلاح وضعیت چهارراه شهرک شهید صدوقی با نیوجرسی و رفع خطر از آن

 

 

 

رفع سد معبر، جابجایی 50 عدد تیر چراغ­برق حادثه ­ساز

 

نصب تابلو علائم راهنمایی در چند تقاطع حادثه­ ساز

 

جابجایی تیر فشارقوی داخل رمپ زیرگذر اصلی

 

احداث شبکه روشنایی گلزار شهدا

250 متر

نصب تابلو معابر و خیابان

6 عدد

لکه­گیری آسفالت تمامی معابر روستا

150 مترمربع

زیرسازی خیابان 9دی

8000 مترمربع

آسفالت معابر بافت قدیم و شهرک امام

17000 مترمربع 10 کوچه و خیابان

طراحی، برگزاری مناقصه، عقد قرارداد و شروع به کار بلوار بهشت به طول 5/2کیلومتر

14000 مترمربع

5/1 کیلومتر

نقشه­برداری و طراحی بلوار ولایت و راه ارطباتی با کمربندی

9 کیلومتر

پیگیری حذف حریم بلوار جانبازان و طراحی بلوار و اصلاح تقاطع خیابان معلم

 

نقشه برداری و تهیه طرح میدان و رمپ

 

ساماندهی بازارچه ورودی روستا 

-

جابجایی و ساماندهی تابلو روستا

2 عدد

احداث جاده کنارگذر بلوار جانبازان و ورودی اورژانس

2000 مترمربع

ساماندهی بلوار ولایت و زمین­های انتهای بلوار

250 متر

آواربرداری زمین­های اطراف مسجد جامع

2000 مترمربع

برگزاری مناقصه و عقد قرارداد تکمیل روشنایی خیابان 9 دی

4/1 کیلومتر

پیگیری اجرای 650 متر شبکه روشنایی

650 متر

پیگیری طراحی شبکه برق شهرک دانش و ...

1600 متر

نصب چراغ‌ روشنایی

70 عدد

پروژه سیم به کابل شبکه برق روستا 

-