شروع مرمت آب انبار حاج رحمت ا...

این آب انبار مربوط به دوره پهلوی اول بوده و از آن زمان تاکنون مرتباً آب گیری و استفاده می شود. ظرفیت آب گیری آن 350 متر مکعب و در حال حاضر در دست مرمت می باشد. ‚ گفتنی است مرمت این آب انبار با همکاری میراث فرهنگی و با استفاده از وقفیات آب انبار و کمک دهیاری در  دست اقدام است.سه شنبه 13 مرداد 1394 | بازدید : 698
   عدد "دو" را وارد كنيد