۶ مرداد روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای

بسمه تعالی
در راستای عملیاتی نمودن رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص آموزش های مهارتی و سخن گهربار ایشان که می فرمایند:((آموزش های فنی و حرفه ای باید توسعه یابد))و باعنایت به سایر فرمایشات ایشان در مورد توجه به ظرفیت ها،امکانات و پتانسیل های ملی و بومی جهت رشد و توسعه کمی و کیفی تولید و در نتیجه آن رشد اقتصادی با پیاده کردن صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی و تکیه بر نیروها وتوانمندی های داخلی به نظر می رسد نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای در این میان، کلیدی و بی بدیل می باشد، که می توان با پیاده کردن طرح ((نهضت مهارت آموزی)) با بهره گیری از تمام امکانات و تجهیزات و سرمایه انسانی موجود در بخش دولتی، تعاونی و خصوصی فعال در حوزه آموزش های مهارتی به برخی از اهداف ذیل دست یافت:
1-تخصیص سبد مهارتی جهت کارجویان،شاغلان صنایع و صنوف،دانشجویان و سایر گروه های هدف با تامین منابع مالی آن از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها
2- واگذاری مدیریت برخی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و اجرای برخی از دوره های مهارتی به بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی ها
3-چابک سازی و افزایش نقش موثر نیروی انسانی با تغییر وضعیت مربیان حق التدریس سازمان به پیمانی و رسمی یا انجام کار مشخص و معین جهت استفاده حداکثری از وقت و توانمندی های ایشان و نیز افزایش انگیزه و امنیت شغلی این افراد
4-به روز رسانی تجهیزات سخت افزاری(به روز رسانی کارگاه ها با توجه به تکنولوژی روز دنیا یا نیاز صنایع کشور) و نرم افزاری(به روز رسانی و کاهش ساعات برخی از استاندار های آموزش مهارتی و تعریف استاندارد های نوین به ویژه در حوزه شایستگی و صنایع) سازمان جهت افزایش راندمان دوره های مهارتی
امید است تا با سر لوحه قرار دادن فرمایش رهبری معزز و گرانقدر در نام گذاری سال جاری ،با عزم کارکنان این سازمان و مدیریت جهادی کلیه مدیران دخیل در امر مهارت آموزی بویژه مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه ای و با به کار بستن نهایت سعی و تلاش خودجهت نیل به این اهداف در پیشگاه حضرت باری تعالی مورد عنایت قرار گیریم.
یادداشت-علیرضا نادری نسب
سه شنبه 6 مرداد 1394 | بازدید : 674
   عدد "هشت" را وارد كنيد