پيام مديركل دفتر امور روستايي و شوراها به مناسبت روز دهيار

  دهياران، به عنوان نمايندگان عالي دولت در روستاها و با ايجاد مشاركت مردم، مسير توسعه روستايي را تسهيل نموده و حيات روستاها را به عنوان مراكز ويژة توليدي و فرهنگي كه نقش مهمي نيز در تأمين امنيت كشور دارند، حفظ مي نمايند.

از 30 هزار دهياري فعال در كشور، 354 دهياري در استان يزد قرار دارد و بسياري از دهياران اين استان با توجه به تحصيلات بالا و تخصص در اين زمينه و با عشق به روستا و مردمان نجيب آن، خدمت به روستا را برگزيده اند و با توجه به زيرساخت هاي فرهنگي، فعاليت هاي عمراني و خدماتي در روستاها را به انجام مي رسانند كه اين امر در روستاهاي استان يزد با توجه به ظرفيت هاي بالاي تاريخي و گردشگري، اهميتي ويژه مي يابد.

اينجانب با گراميداشت روز دهيار، توفيق خدمتگزاري بر مردم صبور، شريف و سختكوش روستايي را به دهياران تبريك عرض نموده و موفقيت روزافزون ايشان را از درگاه پروردگار آرزومندم. اميدوارم كه در سال دولت ملت، همدلي و همزباني با همدليِ مديران روستايي و همراهي با مردم، توسعه و پيشرفت همه جانبه كشور را شاهد باشيم.
چهارشنبه 24 تیر 1394 | بازدید : 625
   عدد "شش" را وارد كنيد