برگزاری دوره پیش گیری از اعتیاد

     در ماه مبارک رمضان با همکاری اداره بهزیستی اردکان‚ دهیاری ترک آباد و جایگاه مقاومت شهید خروسی خواهران دوره آموزش و پیش گیری از اعتیاد برای خانواده ها برگزار می شود این دوره شامل 8 جلسه بوده که در ماه رمضان صبح ها ساعت 8/30 در محل سالن پایگاه و پس از جلسه جزء خوانی قرآن پایگاه برگزار می شود.چهارشنبه 3 تیر 1394 | بازدید : 840
   عدد "صفر" را وارد كنيد