مرمت خانه های قدیمی

در جهت ارج نهادن به رسوم‚ آداب و معماری قدیمی روستای ترک آباد مرمت و بازسازی خانه‌های قدیمی احمدی‚ قاسمی‚ حاج حسین‚ و محمد باقر توسط میراث فرهنگی اردکان و پیگیری دهیاری ترک آباد در حال انجام می باشد. 
سه شنبه 19 خرداد 1394 | بازدید : 911
   عدد "پنج" را وارد كنيد