ولادت امام زین العابدین علیه السلام

 مناظره امام سجاد علیه السلام با حسن بصری: مردم آگاه باشید كه هر ملتی یك سامری دارد كه با تزویر خود و با چهره مذهبی خویش، جامعه را از مسیر واقعی خود منحرف می‌كند و این «حسن بصری» سامری این امت است، و تنها تفاوتش با سامری زمان موسی علیه السلام این است كه اگر او می‌گفت: «لامساس؛ كسی با من تماس نگیرد.» ولی این می‌گوید: «لا قتال؛ مبارزه با حكومت جنایتكار بنی امیه غلط است.»
یکشنبه 3 خرداد 1394 | بازدید : 622
   عدد "دو" را وارد كنيد