اطلاعیه ساعت جمع آوری زباله

به اطلاع اهالی محترم می رساند زمان جمع آوری زباله شب ها از ساعت 21:00 آغاز می گردد، لذا اهالی محترم برابر برنامه هفتگی قبل، فقط رأس ساعت ذکر شده نسبت به بیرون گذاشتن زباله ها اقدام نمایند.
 
از همکاری و همیاری اهالی محترم سپاسگزاریم.
یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 | بازدید : 298
   عدد "شش" را وارد كنيد