فراخوان دعوت به همکاری نیروی خدماتی

دهیاری و شورای اسلامی روستای ترک آباد در نظر دارد دو نفر نیروی رفتگر (زباله بردار) پس از احراز صلاحیت های عمومی در قالب قرارداد کار موقت به صورت شرکتی زیر نظر پیمانکاری شرکت تعاونی همیاران روستایی شهرستان اردکان بکارگیری نماید .
سه شنبه 13 مهر 1400 | بازدید : 81
   عدد "سه" را وارد كنيد