ایجاد سامانه پایش تصویری ترافیکی و امنیتی

          سامانه پایش تصویری ترافیکی و امنیتی در دو منطقه اصلی‚ ورودی و خروجی روستا با همکاری دهباری و شورای اسلامی ترک آباد و نیروی انتظامی به پایان رسیده است. 
     اهالی محترم روستای ترک آباد در نظر داشته باشند این سامانه در معابر پر تردد و حادثه خیز سطح روستا نصب و اجرایی شده است و اولویت اصلی آن پایش تصویری ترافیکی و امنیتی سطح روستا و کاهش بی نظمی های ترافیکی و اطلاع رسانی به کارشناسان راهنمایی و رانندگی در هنگام وقوع تصادف‚ ثبت تخلفات راهنمایی و ثبت سرقت های احتمالی می باشد. خروجی این سامانه در کلانتری احمد آباد به صورت 24 ساعته در حال ارزیابی می باشد
 

یکشنبه 13 اردیبهشت 1394 | بازدید : 628
   عدد "پنج" را وارد كنيد