آگهی استعلام بها عملیات نگهداری ، تعمیرات و ایجاد روشنایی معابر و پارک های سطح روستا

آگهی استعلام بها  عملیات نگهداری ، تعمیرات  و ایجاد روشنایی معابر  و پارک های سطح روستا
بدين وسيله به اطلاع مي رساند؛ دهياري ترک آباد در نظر دارد در اجراي صورت جلسه شماره 225/97 مورخ 29/01/1397 شوراي محترم اسلامی روستای ترک آباد عملیات نگهداری و تعمیرات، ایجاد روشنایی معابر و پارک های سطح روستا را با شرایط ذیل از طریق استعلام بها  به شرکت/پیمانکار واجد شریط واگذار نماید.
شرایط عمومی برای شرکت در استعلام بها:
  1. محل خريــد اسناد استعلام بها، دهیاری ترک¬آباد و زمان از تاريخ 1397/03/03 لغايت 1397/03/10 بوده و تاريــخ تسليم پيشنهــادها تا ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ  1397/03/10  بوده و كليه پيشنهادها در ساعت 12 صبح همان تاریخ باز مي¬گردد.
  2. دهیاری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار خواهد بود.
  3. برندگان اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  4. محل اجرای کار روستای ترک­آباد می­باشد؛
  5. مدت اجرای کار یک سال شمسی کامل می­باشد؛
  6. پیشنهاددهنده بایستی مبلغ 20.000.000 ريال را به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی یا چک تضمینی در پاکت همراه با اسناد استعلام بها قرار دهد.
  7. جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ300،000 ریال به شماره‌حساب درآمد 01/54901889678508 پست‌بانک باجه ترک­آباد واریز و فیش آن ارائه گردد؛
  8. برای کسب اطلاعات بیشتر به امور مالی دهیاری های  بخش مرکزی  مراجعه نماید.

پنج شنبه 3 خرداد 1397 | بازدید : 404
   عدد "يك" را وارد كنيد