نفرات برتر اولین جشنواره اذان شهرستان اردکان


نفرات برتر اولین جشنواره اذان شهرستان اردکان
آقای محمد جواد حیدری نفر دوم شهرستان در رده دوازده سال به بالا  آقای مهدی محمدی نفر اول آقای علیرضا یوسفی نفر دوم در رده زیر دوازده سال به نقل از روابط عمومی کانون شفق مسجد جامع ترک آباد
سه شنبه 20 بهمن 1394 | بازدید : 816
   عدد "يك" را وارد كنيد