مزایده فروش دستگاه جدول زن

بدين ­وسيله به اطلاع مي­ رساند؛ دهياري ترک­آباد در نظر دارد در اجراي صورت­جلسه شماره 1614 مورخ 1394/02/30 شوراي محترم روستای ترک ­آباد جهت فروش دستگاه تولید سنگ جدول­ دهیاری و متعلقات آن، اقدام به مزایده طبق شرایط زیر نماید.
 
1- مبلغ پایه مزایده بر اساس برآورد کارشناس 230.000.000 ريال می ­باشد.
2- محل خريــد اسناد مزایده، دهیاری ترک­ آباد و زمان از تاريخ 1394/08/19لغايت 1394/08/26 بوده و تاريــخ تسليم پيشنهــادها تا ساعت 9 صبح 1394/08/27  بوده و كليه پيشنهادها در ساعت 11 صبح همان تاریخ باز مي­ گردد.
3- جهت دريافت اسناد مزایده، مبلغ 150،000 ریال برای هزینه اسناد معامله به شماره‌حساب درآمد 54901889678508/01 پست‌بانک باجه ترک­ آباد واریز و فیش آن ارائه گردد؛
4- کلیه کسورات قانونی (عوارض و مالیات و...)، هزینه انتشار آگهی و کارشناسی به عهده خریدار  می­باشد؛
5- مبلغ ارزش افزوده به مبلغ پیشنهادی اضافه و وصول خواهد شد.
6- در مقابل فروش، وجه نقد دریافت خواهد شد.
7- دهياري در رد يا قبول کلیه پيشنهادها مختار مي ­باشد؛
8- بر طبق قانون شرکت در معاملات دهیاری­ ها، بایستی 5 درصد مبلغ کل برآوردی شرکت­ کننده، یک فقره ضمانت‌نامه معتبر بانکی سپرده شرکت در مزایده ارائه گردد. که بعد از اعلام نتایج مزایده، سپرده سه نفر اول ضبط و سپرده مابقی آزاد می­ گردد و درصورتی‌که نفر اول حاضر به انجام معامله نشود سپرده وی به نفع فروشنده ضبط و درصورتی‌که نفر دوم و سوم حاضر به انجام معامله نشوند سپرده­ های آن­ها به نفع فروشنده توقیف می ­شود و مزایده تجدید خواهدشد. بدیهی ­است ضمانت­نامه ارائه‌شده بایستی ضمانت اجرایی داشته باشد در غیر این صورت به پیشنهاد ترتیب اثر داده نخواهد شد؛
9- پیشنهاد باید از هر حیث کامل و هرگونه خط­ خوردگي، قید و شرط باعث ابطال مدارك مي­ گردد؛
10- كليه پيشنهادها  بايستي در پاكت لاك و مهر شده ارائه گردد؛

پنج شنبه 14 آبان 1394 | بازدید : 1067
   عدد "يك" را وارد كنيد