طرح سنجش بینایی چشم کودکان 1 تا 6 سال

درمانگاه امام حسن مجتبی  (ع) در نظر دارد طرح سنجش بینایی چشم کودکان 1 تا 6 سال جهت جلوگیری از عیوب انکساری چشم و پیشگیری از نابینایی و کم بینایی ناشی از تنبلی چشم را در سطح روستا اجرا کند.
والدین گرامی برای معاینه چشم فرزندان 1 تا 6 سال خود با دستگاه شنبه مورخ 25/07/94 ساعت 8 صبح به همراه شناسنامه فرزندتان و (هزینه 3 هزار تومان) به درمانگاه امام حسن مجتبی (ع) مراجعه کنید.
چهارشنبه 22 مهر 1394 | بازدید : 1436
   عدد "دو" را وارد كنيد