آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه امور جمع‌آوری زباله و رفت و روب معابر محدوده خدماتی دهیاری تا ششم مهر 94

شرکت‌ها و پیمانکاران محترم امور خدماتی:
بدین‌وسيله به اطلاع مي‌رساند؛ دهیاری ترک‌آباد در نظر دارد در اجراي بند يك صورتجلسه شماره 1597 مورخ 14/02/1394 شوراي محترم اسلامي روستای ترک‌آباد، كليه امور مربوط به رفت و روب، جمع‌آوري و حمل و دفن زباله‌های محدوده خدماتی خود را از طریق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از شما دعوت مي‌شود براساس شرايط ذيل اعلام قيمت نمایید:
1- محل خريــد اسناد مناقصه، فرمانداری اردکان- امور مالی دهیاریهای بخش مرکزی و زمان از تاريخ 1394/06/28 لغايت 1394/07/06 بوده و تاريــخ تسليم پيشنهــادها تا ساعت 9 صبح 1394/07/07 بوده و كليه پيشنهادها در ساعت 11 صبح همان تاریخ باز مي‌گردد.
2- جهت دريافت اسناد مناقصه، مبلغ 150،000 ریال برای هزینه اسناد معامله به شماره‌حساب درآمد 54901889678508/01 پست‌بانک باجه ترک‌آباد واریز و فیش آن ارائه گردد؛
3- كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار مي‌باشد؛
4- دهیاري در رد يا قبول پيشنهادها مختار است؛
5- نرخ پایه به ازای هر ماه کاری اعم از 29، 30 و 31 روز مبلغ 60.000.000 ريال به مدت يك سال مي‌باشد؛
6- مدت اجراي پيمان یک سال شمسي مي‌باشد؛
7- نوع كار بر اساس ضوابط ذیل می‌باشد:
الف) جمع‌آوری و حمل زباله از درب منازل و معابر در محدوده خدماتی دهیاری و انتقال زباله به محل دفن زباله‌ها؛
ب) اجراي امور نظافت معابر در سطح محدوده خدماتي دهیاری روستای ترک‌آباد؛
ج) نظافت سرويس‌هاي بهداشتي اماکن عمومی سطح روستا طبق برنامه زمان‌بندي ارائه شده از طرف کارفرما؛
د‌) جلوگیری از تخلیه نخاله‌ها و مصالح ساختمانی در معابر در محل‌های غیرمجاز و اعلام هرگونه سد معبر ناشی از عملیات ساختمانی به دهیاری؛
یکشنبه 5 مهر 1394 | بازدید : 712
   عدد "يك" را وارد كنيد