هفته دولت گرامی باد

ملتی که قیام کرده است در مقابل همه ی قدرت های عالم، ملتی که برای اسلام قیام کرده است، برای خدا قیام کرده است، برای پیشرفت احکام قیام کرده است، این ملت را با ترور نمی شود عقب راند.
سه شنبه 3 شهریور 1394 | بازدید : 470
   عدد "دو" را وارد كنيد