گامی اساسی در مدیریت مصرف آب

در راستای استفاده صحیح از منابع آب و صرفه جوی در مصرف آب شرب دهیاری ترک آباد از حدود 1 سال و نیم قبل پیگیر دریافت مجوز حفر چاه فضای سبز شد و در همان ابتدای امر عملیات جداسازی شبکه آب شرب از فضای سبز انجام شد و این پروژه حیاتی در مرحله حفر چاه فضای سبز قرار دارد. هم اکنون چند روزی است که دستگه حفاری در محل مستقر شده و عملیات حفاری چاه شروع شده است. با اتمام این پروژه که هزینه آن حدود 3 میلیارد ریال برآورد شده است از آب با کیفیت برای استفاده شرب و آب بی کیفیت برای آبیاری فضای سبز روستا که حدود 3 هکتار است استفاده خواهد شد.
البته اقدامات دهیاری محدود به همین پروژه نیست اقدامات دهیاری در 2 سال گذشته شامل 
پیگیری و کمک در راه اندازیسایت آبرسانی روستای ترک آباد
جداسازی شبکه شرب از فضای سبز
حفر چاه فضای سبز و پیگیری جداسازی شبکه آب شرب از بهداشتی 
 
یکشنبه 1 شهریور 1394 | بازدید : 1051
   عدد "سه" را وارد كنيد