ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي، فرهنگي و توريستي

برگزاری مناقصه و عقد قرارداد جهت تکمیل ساختمان سالن فرهنگی امیرالمؤمنین(ع) گلزار شهدا
سالن 600 مترمربع، ساختمان 100 مترمربع و محوطه‌سازی 400 مترمربع
برگزاری مناقصه و عقد قرارداد آماده­ سازی زمین فوتبال ساحلی 
2000 مترمربع
برگزاری مناقصه و عقد قرارداد آماده سازی زمین چمن مصنوعی مجتمع ورزشی شهید احمد کاظمی
2000 مترمربع
راه اندازی و تجهیز سایت تیر و کمان
1000 مترمربع
آب، روشنایی، فضای سبز، آب سردکن مجموعه ورزشی

فنس کشی


تکمیل و راه اندازی سالن شهید یوسفی
500 مترمربع
ساماندهی و حصارکشی ورزشگاه
350 متر
راه‌اندازی سایت کافی نت کتابخانه عمومی امیرالمؤمنین (ع) برای استفاده عموم
8 رایانه 
کمک به مرمت آب انبار رجب در صالح ­آباد

مرمت آب انبار قلعه
150 مترمربع
مرمت پشت بام خانه مظفری
200 مترمربع
ثبت خانه محمدباقر حیدری

پیگیری ثبت منزل حاج حسن حیدری، اکبریان، آب­ انبار قلعه و ...

مرمت آب انبار ملا 
با همکاری میراث فرهنگی
برگزاری مناقصه و عقد قرارداد زیباسازی و شعارنویسی سطح روستا 
1000 مترمربع