گالری

بازدید بخشدار‚ دهیار و جمعی از اعضای شورای اسلامی از مهد کودک های سطح روستا به مناسبت روز جهانی کودک