گالری

گزارش تصویری از لوله گذاری خط انتقال آب فضای سبز روستای ترک آباد